Regulamin zlotu

 

REGULAMIN ZLOTU MOTOCYKLOWEGO TABUNADA 2016

 

1.   Terenem zlotu jest Ośrodek Wypoczynkowy "Kołatek" w Mierkach oraz miejsca oznaczone w specjalny sposób przez organizatorów.

2.   W zlocie może uczestniczyć osoba posiadająca motocykl lub będąca pasażerem, która przedstawi dokument tożsamości. Każdy uczestnik otrzymuje imienną kartę pobytu będącą jednocześnie talonem na posiłki.

3.   Karta pobytu jest identyfikatorem osobowym ważnym z dowodem tożsamości. Upoważnia ona do przebywania na terenie zlotu, udział we wszystkich imprezach i konkursach organizowanych na zlocie, udział w paradzie, wejścia na teren parku maszyn. Kartę pobytu należy nosić przy sobie i okazywać ją na żądanie osób upoważnionych tj. organizatorów, ochrony, organów nadrzędnych.

4.   Karta pobytu uczestnika /identyfikator/ jest wydawana tylko jeden raz. W związku z tym w przypadku jej zgubienia, bądź zniszczenia nie będzie wydawany duplikat.

5.   W czasie zlotu każdy motocykl należy wstawić do strzeżonego parku maszyn, który jest parkingiem strzeżonym. Wejście do parku maszyn i wyjazd motocyklem może nastąpić za okazaniem karty pobytu, wyłącznie osobom trzeźwym, co jest jednocześnie warunkiem poruszania się motocyklami, brania udziału w paradzie i innych wyjazdach.

6.   Poza dojazdem do parku maszyn obowiązuje całkowity zakaz jazdy motocyklami po terenie zlotu.

7.   Każdy uczestnik zlotu, spełniający warunki uczestnictwa w paradzie, ma prawo wziąć w niej udział.

8.   Warunki uczestnictwa w paradzie:

- prawo uczestniczenia w paradzie mają uczestnicy zlotu wyposażeni w identyfikatory osobiste oraz odpowiednio oznakowany motocykl,

- uczestników obowiązują kaski ochronne,

- warunkiem uczestnictwa jest posiadanie motocykla z ważnymi badaniami technicznymi, stan techniczny dodatkowo może zostać zweryfikowany przez organizatorów zlotu,

- w paradzie mogą uczestniczyć jedynie osoby nie będące pod wpływem alkoholu,

- uczestnicy parady mają obowiązek jazdy w uformowanej kolumnie, zakaz jej opuszczania, wyprzedzania, wjeżdżania na chodniki itp.,

- kolumnę parady prowadzi oznaczony samochód pilotujący, którego nie wolno wyprzedzać,

- kolumnę parady zamyka oznaczony samochód,

- organizatorzy mają prawo zabronić uczestniczenia w paradzie każdemu, kogo zachowanie mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników i widzów.

9.   Każdy z uczestników zapozna się z regulaminem zlotu i uczestnictwa w paradzie. Uczestnicy zlotu wjeżdżając na teren zlotu akceptują niniejszy regulamin

10. Teren zlotu jest monitorowany przez urządzenia elektroniczne, a obraz z tych urządzeń jest nagrywany. Uczestnicy zlotu wyrażają zgodę na monitoring. Zapis z monitoringu jest usuwany zaraz po zakończeniu zlotu, o ile nie dojdzie do "incydentów". Nie jest możliwe przejrzenie zapisu np. w celu stwierdzenia, co robił czyjś mąż czy żona - to nie są "incydenty", to życie :). Uczestnicy zlotu wyrażają zgodę na uwiecznianie ich wizerunku oraz jego publikację poprzez film nagrywany podczas imprezy przez profesjonalnych filmowców.

11. Za zachowanie uczestników na i poza terenem zlotu organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności. Oznacza to, że każdy uczestnik zlotu ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za własne zachowanie. W przypadku spowodowania szkody w majątku Ośrodka uczestnik zlotu zobowiązany jest do pokrycia finansowego wyrządzonych szkód.

12. Organizator może odmówić wjazdu na teren zlotu bez podania przyczyn.

13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku do uczestników imprezy oraz ich sprzętu, jak i za szkody i straty spowodowane pośrednio i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich.

14. Uczestnicy zlotu zobowiązują się do przestrzegania regulaminu zlotu, z którym się zapoznali oraz przepisów powszechnie obowiązujących, co potwierdzają własnoręcznym podpisem na liście uczestników.

15. Organizator dołoży wszelkich starań, aby wszyscy uczestnicy zlotu byli zadowoleni, jednakże każdy uczestnik zlotu zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu imprezy pod groźbą usunięcia z terenu zlotu.

 

Organizator: Klub Motocyklowy TABUN

 

Warmińsko-Mazurska Strefa Neutralna

© 2021 Tabun Olsztyn