Motomikołaje 2010 - wynik zbiórki.

Uprzejmie informujemy, iż po kilkukrotnym przeliczeniu datków końcowy wynik  to 3044,86 zł przekazanych na konto WSSD w Olsztynie. 

Dziękujemy!

© 2019 Tabun Olsztyn